skip to Main Content

Helsepersonell i Karlsøy

Helse- og omsorgsetaten i Karlsøy har 120 årsverk i faste stillinger. Dette er fordelt på følgende stillinger:

 • Helsefagarbeider – 40
 • Sykepleier  – 20
 • Vernepleier – 2
 • Assistenter – 25
 • Leger – 4
 • Fysioterapeuter – 3
 • Barnevern – 3
 • Sosionom – 5
 • Helsesøster – 2
 • Ledere – 5
 • Helsesekretærer – 4
 • Støttefunksjoner – 7

I tillegg brukes årlig omkring 25 årsverk i vikartjeneste.

Etaten gir tilbud til lærlinger, studenter i praksisplass og sommerjobber til ungdom.

Helsetjenesten i Karlsøy har mange spennende arbeidsplasser i gode og moderne lokaler. Det er store problemer med å rekruttere nok helsepersonell.   Dette betyr at de som tar helsefaglig utdanning, i framtida som hovedregel være sikret en trygg og utviklende arbeidsplass i Karlsøy. Det er beregnet at det fram til år 2025 vil være behov for å rekruttere helsepersonell til om lag 50 stillinger.

Karlsøy kommune har gode ordninger for å bidra både til grunnutdanning og videreutdanning. Det satses på desentralisterte, lokale utdanningstilbud i samarbeid med utdanningsmiljøene. Kommunen gir gunstige tilbud med utdanningsstipend og rekrutteringsstipend.

Er du en av de som vurderer ei framtid med spennende jobb i helsetjenesten i vår kommune – da kan du kontakte en av våre ledere for å avtale et besøk hvor vi kan gi mer informasjon.

Back To Top