Tid: 11.00 til 13.00

Kontaktperson: Monica Nyrud (48060530)

Tilrettelagt for rullestol.